Aespa, Kohila vald
Raplamaa

Asjaõiguse valdkond

  • Asjaõigus lepingud – Lepingute koostamine, üle vaatamine, konsultatsioon, muudatuste koostamine – maa rendileping, üürileping, kasutusleping jmt. Lepingust tulenevate vaidluste lahendamine kohtueelses menetluses läbirääkimiste teel. Hagivalduse koostamine ja esindamine kohtus.
  • Tehingud vallas-ja kinnisvaraga – konsultatsioon kuidas vormistada tehinguid vallas-või kinnisvaraga. Ostu-müügi või muu seadusest tuleneva tehingu korraldamine notari juures.
  • Lepinguvälistest suhetest tulenevate vaidluste lahendamine – Osapoolevaheliste läbirääkimiste pidamine kokkuleppe saavutamiseks. Nõude koostamine ja esitamine osapoolele. Avalduse või taotluse koostamine kohaliku omavalitsusüksusele, politseile või prokuratuurile menetluse alustamiseks. Hagiavalduse või taotluse koostamine ja esitamine kohtule.