Aespa, Kohila vald
Raplamaa

Perekonnaõiguse valdkond

  • Elatis – elatisnõude koostamine kohtule ja vajadusel kohtus esindamine;
  • Hooldusõigus – nii laste kui vanurite hooldusõiguse taotluse esitamine kohtule ja kohtus esindamine. Kui hooldusõigus puudutab last või lapsi siis läbirääkimised ja kokkulepete sõlmimised vanemate vahel. Vajadusel kokkuleppe sõlmimise korraldamine notaris. Hagiavalduse koostamine ja esitamine kohtule. Kohtus esindamine.
  • Lahutus – konsultatsioon, kuidas lahutada (perekonnaseisuamet, kohus). Vara jagamine lahutuse käigus – selle olulisuse selgitamine ning selle tegemata jätmisest tulenevate võimalike tagajärgede tutvustamine. Kui perekonnas on laps või lapsed siis laste hooldusõiguse ja elatise suuruse kokkuleppe eelsed läbirääkimised ja kokkuleppe ettevalmistamine. Hagiavalduse koostamine abielu lahutamiseks, ühisvara jagamiseks ning elatise määramiseks. Vajadusel esindamine kohtus.
  • Pärandamine ja pärimine – Konsultatsioon, kuidas teha testamenti (erinevad võimalused). Pärimismenetluse tutvustamine (notari ülesanded, pärandvara inventuur, pärandist loobumine). Avalduse koostamine kohtule testamendi vaidlustamiseks ning esindamine kohtus.