Aespa, Kohila vald
Raplamaa

Tööõiguse valdkond

  • Töölepingu sõlmimine ja muutmine – konsultatsioon (tööleping, käsundusleping – erinevused, mis peab lepingus olema ja mida reguleerib seadus. Kuidas vormistada käsunduslepingut või töölepingut ning nende muudatusi). Töölepingu analüüs. Töölepingu või selle muudatuste koostamine. Muudatuste eelne läbirääkimine tööandja või töötajaga. Tööandja ja töötaja õiguste ning kohustuste tutvustamine töölepingu muutmisel.
  • Katseaeg, tööaeg, puhkus, õppepuhkus – konsultatsioon nii töötajale kui ka tööandjale nende õiguste ja kohustuste osas. Vaidluste lahendamine läbirääkimiste teel. Vajadusel avalduse koostamine töövaidluskomisjonile või kohtule ning sealne esindamine.
  • Töölepingu korraline ja erakorraline ülesütlemine – konsultatsioon nii töötajale kui ka tööandjale nende õiguste ja kohustuste osas, mis kaasnevad töölepingu korralise või erakorralise ülesütlemise puhul. Vaidluse korral osapoolte vahelise läbirääkimise korraldamine. Vajadusel avalduse koostamine töövaidluskomisjonile või kohtule ning sealne esindamine.
  • Koondamine – konsultatsioon nii töötajale kui ka tööandjale nende õiguste ja kohustuste osas. Vaidluste lahendamine läbirääkimiste teel. Vajadusel avalduse koostamine töövaidluskomisjonile või kohtule ning sealne esindamine.
  • Töölepingu lõpetamine nö „omal soovil“ või poolte kokkuleppel – konsultatsioon nii töötajale kui ka tööandjale nende õiguste ja kohustuste osas. Vaidluste lahendamine läbirääkimiste teel. Vajadusel avalduse koostamine töövaidluskomisjonile või kohtule ning sealne esindamine.