Aespa, Kohila vald
Raplamaa

Võlaõiguse valdkond

  • Võlamenetlus – Võlgnevuste sissenõudmine (reklamatsioonide, võlateatiste, hagihoiatuste, hagiavalduste koostamine. Osapoole esindamine kohtus. Analüüs – kui reaalne on võlgnevust kätte saada. Võlaõiguslike kokkulepete ja maksegraafikute koostamine)
  • Võlgade ümberkujundamine – kohtueelse menetluse käigus võlausaldajatega läbirääkimiste pidamine ja kokkulepete sõlmimine. Taotluse koostamine kohtule ja kohtumenetluses osalemine.
  • Võlanõustamine – Võlgnikule ülevaate andmine, mida on võimalik teha (näiteks võlgnevus on aegunud, maksegraafiku koostamine), selgitada võlgade ümberkujundamise või pankroti menetlust ning mis sellega kaasneb.
  • Pankrotimenetlus – füüsilise ja juriidilise isiku pankrotiavalduse koostamine ja esitamine kohtule koos taotlusega, määrata pankrotihaldur.
  • Lepinguvälised suhted – konsultatsioon lepinguväliste suhete osas (n: kahju tekitamine – koerad murdsid lambad maha), kokkulepete ja taotluste koostamine, hagiavalduste koostamine ja vajadusel esindamine kohtus.