Aespa, Kohila vald
Raplamaa

Veebinõustamine

Veebinõustamine on kaasaegne ja kiire juriidilise õigusabi vorm, mille puhul klient saab õigusabi e-posti vahendusel.

Veebinõustamise teenustasu on 40 €, mille palume kliendil ära maksta ettemaksuna Arkri Õigusabi arveldusarvele
(Arkri Õigusabi OÜ, a/a EE522200221068764646).

Arkri Õigusabi garanteerib vastuse e-posti teel hiljemalt makse laekumisele järgneva kahe tööpäeva jooksul.

Kui küsimus nõuab kliendilt täiendava informatsiooni saamist, pikeneb vastuse saamine proportsionaalselt vastavalt täiendava informatsiooni laekumisele.

Veebinõustamise algatamiseks täitke palun allolev vorm ja lisage vajadusel asjasse puutuvad dokumendid:

  Nimi (nõutav)

  Email (nõutav)

  Teema

  Probleemi kirjeldus

  Lisa fail

  Lisa fail

  Lisa fail